Om os

Teglværket har været i familien Themsens eje siden 17. januar 1948 og blev købt af Søren Themsen i efteråret 2014.
Lundby Teglværk er startet i 1868 af Teglbrænder Christensen fra Lundby-gaards Teglværk, der anlagde Virksomheden på en grund, som havde tilhørt selvejerhusmand Lars Jensen Christensen drev Teglværket i nogle år sammen med sine to sønner, Frederik og Hans, til han i 1870 overdrog Virksomheden. I December 1875 overdroges virksomheden til Hans Christensen, mens broderen overtog Høsten Teglværk ved Tureby.
I året 1915 købte daværende indehaver, Oscar Waldemar Balsløw, teglværket til overtagelse i marts 1916. Ved overtagelsen havde teglværket kun hestegangsstrygemaskine til produktionen og højovn til brændingen, men i 1918 blev der anskaffet moderne strygemaskine og indlagt elektrisk drivkraft.
I 1930 ombyggedes værket med moderne langovn med 16 Kamre og en 50 meter høj skorsten. Denne forandring kostede 30,000 Kr, heri indbefattet udvidelse af lagerrum med tørreplads samt indkøb af 2 tdr. land fra Lundbygaard.
I 1933 blev der anskaffet spor og tipvogn til lergraven. Indlagt en stor forælter samt transportør til at bringe leret fra forælteren til stryge-maskinen.
Den elektriske motor på 20 HK erstattedes med en på 40 HK. Samtidig blev der opført en ny tørrelade med plads til 90,000 sten og en lukket lade med plads til trekvart milioner mursten.
I foråret 1934 udvidedes tørrepladsen yderligere. Ved overtagelsen i 1916 var der tørreplads til 55000 sten, men nu disponeres der over plads til ca. 265,000 sten. Værkets brændekapacitet androg i 1916 ca, 600,000 sten om året, men i de første ni måneder af året 1934 blev der brændt tre millioner sten. I samme forhold er produktionen steget.
I 1916 kunde hestestrygemaskinen præstere 600—650 sten pr. time, mens der nu fabrikeres ca. 3000 i timen. Ved overtagelsen i 1916 beskæftigede virksomheden 7 mand. I sommeren 1934 var antallet steget til 25 mand. I gamle dage var produktionen baseret på lokalt salg, og varerne blev dengang afhentet på pladsen.

2019

Ca. 1960

Ca. 1930